Koretori ortogràfegi de la lengua vèneta

I xe veñúi fora i koretori ortogràfegi pal vèneto drio la mé skritura!!

Li podé katar kuà par i prodoti Mozilla (Firefox, Thunderbird, ...): kolegamento

E kuà par LibreOffice (ankora da aprovar): kolegamento


Savème dir!

Sani

Free Web Hosting